News

คู่มือการตั้งค่า WiFi ใน McDonald ระหว่าง Windows vs. Mac!

คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากสำหรับภาพนี้ ดูก็รู้ว่าใครจะปวดหัวกว่ากัน

ref: 9to5mac.com@smalera

Comments

You Might Also Like